Prijavi se | Registruj se | Pomoć

Pomoć

Zašto ne mogu da se prijavim?

Povezani članci
  • Da li ste se registrovali?
  • Ukoliko ste tek napravili korisnički nalog:
    • Da li ste kliknuli na link za aktivaciju profila koji vam je automatski poslat na email adresu?
    • Ukoliko profile aktiviraju administratori, moguće je da još uvek nisu proverili vaše podatke i aktivirali nalog. Kada to učine, dobićete obaveštenje putem email-a.
  • Ukoliko ste promenili šifru za pristup, sistem je privremeno deaktivirao vaš nalog i poslao vam email sa linkom za ponovno aktiviranje naloga. Ovo je bezbednosna mera.
  • Možda vam je zabranjen pristup sajtu zbog kršenja ustanovljenih pravila.
  • Možda su administratori obrisali vaš korisnički nalog.
  • Ukoliko je vaš nalog aktiviran i nemate zabranu, proverite još jednom vaše korisničko ime i šifru. Obično je ovo problem, a ako nije kontaktirajte nas.